Home Tin tức Truyền Giảng Kết Quả Tại Điểm Nhóm Tân Thành – Tây Ninh

Truyền Giảng Kết Quả Tại Điểm Nhóm Tân Thành – Tây Ninh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mở đầu chương trình, Truyền đạo Dương Công Hiệp – Đặc trách Điểm Nhóm Tân Thành – cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa tể trị. MSNC Võ Thành Phán chia sẽ Lời Chúa với đề tài “Quà Tặng Chúa Ban”, cùng với sự tôn vinh Chúa của Siu Y Kao, Lâm Nhật Huy, Lê Nguyệt Anh.

Kết quả chương trình có hơn 300 thân hữu tham dự và 160 thân hữu đã bằng lòng tiếp nhận Chúa (phiếu thông tin).

Sau đây một số hình ảnh ghi nhận được trong đêm truyền giảng tại Điểm Nhóm Tân Thành:

TRUYỀN GIẢNG KẾT QUẢ TẠI ĐIỂM NHÓM TÂN THÀNH - TÂY NINH
Bên ngoài điểm nhóm Tin Lành Tân Thành

TRUYỀN GIẢNG KẾT QUẢ TẠI ĐIỂM NHÓM TÂN THÀNH - TÂY NINH
Tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG KẾT QUẢ TẠI ĐIỂM NHÓM TÂN THÀNH - TÂY NINH
Tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG KẾT QUẢ TẠI ĐIỂM NHÓM TÂN THÀNH - TÂY NINH
Tôn vinh Chúa

TRUYỀN GIẢNG KẾT QUẢ TẠI ĐIỂM NHÓM TÂN THÀNH - TÂY NINH 
MSNC Võ Thành Phán chia sẽ Lời Chúa

TRUYỀN GIẢNG KẾT QUẢ TẠI ĐIỂM NHÓM TÂN THÀNH - TÂY NINH
Thân hữu cầu nguyện tin Chúa

Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like