Giáng Sinh Tại Các HT Lời Sự Sống VN

636

Giáng sinh được tổ chức tại Hòa Bình vào ngày 14/12/2013:

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

giáng sinh lời sự sống

Tại Sơn Tây ngày 15/12/2013:

giáng sinh lời sự sống

Nguồn Loisusong.net
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: