Home Văn Nghệ Gợi Nhớ Đêm Noel

Gợi Nhớ Đêm Noel

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi gợi nhớ mấy ngàn năm về trước Chúa
Chúa Giê Xu đã cất bước xuống trần
Vâng theo lời chỉ dạy của Phụ Thân
Đành lìa bỏ ngôi cao sang vinh hiển..

Xuống thế gian Ngài sống đời tận hiến
Vì sanh linh nên chẳng tiếc ngai vàng
Chúa sanh nơi máng cỏ thật cơ hàn,
Chỉ có chiếc khăn quàng đâu đủ ấm..!

Từ hài nhi Ngài đã nhiều lận đận
Chúa ra đời không một chổ dung thân
Nơi chuồng chiên hôi hám gấp bội phần
Thương nhân thế Ngài phải đành cam chịu..

Nhân loại hỡi…! Chúng ta cần phải hiểu
Vì tội ta Ngài cam chịu hy sinh !!
Chúa đã chết đóng đinh trên thập hình
Huyết tuôn trào để cứu chuộc chúng sinh…!

Từ tội nhân trở lại người công bình!
Ôi tình chúa một tình yêu tuyệt đối
Đêm Noel thiên thần ca vang dội
Đêm nhớ đời đêm lịch sử chia đôi..!

Phương Nguyên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like