Home Văn Nghệ Máng Cỏ Đê Hèn

Máng Cỏ Đê Hèn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúa ra đời nằm trong máng cỏ
Giữa chuồng chiên quán trọ Bê-lem
Mùa đông rét mướt bên thềm
Mục đồng mấy gã thâu đêm chăn bầy

Bỗng Thiên sứ phán vầy cùng họ:
Nầy ta báo Tin Lành nghe rõ
Tại thành Đa-vít hôm nay
Đấng Giê-xu Christ sanh cho muôn người

Nầy là dấu các ngươi nhìn nhận
Con trẻ bọc khăn nằm máng cỏ
Thiên binh – Thiên sứ hát hò
Vang vang tấu khúc trên bầu trời thanh

Sáng danh Chúa – Thiên thành rất cao
An bình đất – Ân trạch loài người
Mục đồng nghe vậy đến nơi
Gặp được Cứu Chúa như lời phán tuyên

Chính nơi đây chuồng chiên quán trọ
Chốn bần hàn Ấu Chúa hạ sanh
Yêu ta Thượng Đế cam đành
Sai con một đến trong thành Giu-đa

Đêm đông lạnh trời thanh êm ả!
Chuông Thần vang khắp cả năm châu
Đê hèn máng cỏ đêm thâu
Quân vương ngự trị để hầu cứu ân

Đã bao lần thần dân thiên hạ…
Chối bỏ Ngài, mặc cả khinh chê
Lòng ai là máng cỏ quê?
Mở ra tiếp Chúa tràn trề phước Thiêng

Chúa chấp nhận con người phủ phục
Kẻ kiêu căng Thiên Chúa khước từ
Lòng con máng cỏ riêng tư!
Xin Ngài chiếm hữu bây chừ Chúa ơi!

Chúa là Vua – Cao cả tuyệt vời!
Chính thương con – Vua Trời hạ giáng
Bài thơ dâng Chúa vinh quang!
Đê hèn máng cỏ – Thiên đàng từ đây…

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like