Home Tin tức Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bến Tre

Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bến Tre

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hiện diện gồm có: Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH, đặc trách mục vụ tỉnh Bến Tre – chủ tọa Hội đồng bầu cử; quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và các Chấp sự là đại biểu các Hội Thánh trong tỉnh.

Với chủ đề “Phục Vụ Chúa”, Mục sư Trần Thanh Dũng đã dùng Lời Chúa trong Giăng 12:26 để khích lệ các tôi con Chúa hãy hầu việc Chúa theo gương mẫu của Chúa Giê-xu: hy sinh, yêu thương, khiêm nhường; đồng thời người hầu việc Chúa cách trung tín sẽ được Chúa tôn quí.

Kế đến, Mục sư Đoàn Hô-Na-I – Trưởng Ban Đại diện – thay mặt Ban Đại diện tổng kết công việc của trong nhiệm kỳ qua.

Bước vào phần bầu cử, Mục sư Trần Thanh Dũng hướng dẫn những bước cần thiết theo trình tự để bầu chọn Tân Ban Đại diện. Kết quả như sau:

  • Trưởng ban: Mục sư Trương Thanh Thiên Ân.
  • Ủy viên: Mục sư Đoàn Hô-Na-I.
  • Ủy viên: MSNC Huỳnh Công Danh.

Mục sư chủ tọa mời quí đầy tớ Chúa và đại biểu cùng hiệp lòng với Mục sư Tăng Văn Hi cầu nguyện đặc biệt cho Tân Ban Đại diện. Xin Chúa thêm sức mới, đổ ơn lành trên Tân Ban Đại diện để hoàn tất trọng trách Chúa giao.

Hội đồng bế mạc cách phước hạnh sau lời chúc phước của Mục sư Trần Thanh Dũng.

Một số hình ảnh:

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẾN TRE
Quí Đầy Tớ Chúa và các Đại biểu tham dự hội đồng

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẾN TRE
Mục sư Trần Thanh Dũng giảng Lời Chúa.

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẾN TRE
Mục sư Đoàn Hô-Na-I tường trình công việc Chúa nhiệm kỳ vừa qua.

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẾN TRE
Kiểm phiếu

BẦU CỬ BAN ĐẠI DIỆN TIN LÀNH TỈNH BẾN TRE
Mục sư Tăng Văn Hi cầu nguyện đặc biệt cho Ban Đại diện.

Theo Hoithanhtinlanhvietnam.org

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like