Home Văn Nghệ Đấng Thánh Lâm Phàm

Đấng Thánh Lâm Phàm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đấng Thánh lâm phàm cứu thế nhân!
Tình yêu cảm động cõi Thiên Đàng.
Ngôi Lời nhập thể ơn mầu nhiệm,
Thiên Chúa vào đời phước thái an.
Máng cỏ thay nôi, Ngài chẳng quản.
Thập hình gánh tội Chúa vui mang.
Giê-xu Đấng Thánh lâm phàm đó,
Ứng nghiệm Lời Kinh Thánh rõ ràng.

Ứng nghiệm Lời Kinh Thánh rõ ràng.
Vua Trời hạ giáng cảnh cơ hàn.
Ma-ri trinh nữ sanh Con thánh.
Quán trọ chuồng chiên rực ánh quang.
Thế hạ Mục đồng vui chúc tán
Trời cao Thiên sứ trỗi ca vang.
Tin vui mừng lớn cho nhân loại!
Kíp đến thờ tôn Chúa giáng trần.

Kíp đến thờ tôn Chúa giáng trần.
Mở lòng tiếp nhận đạo bình an.
Tình yêu Đấng Christ luôn dư dật.
Ân điển Jesus vẫn ngập tràn.
Nổ lực rao truyền danh cứu rỗi.
Hết lòng tìm kiếm nước Thiên đàng
Giáng sinh dâng Chúa bài ca mới.
Đấng Thánh lâm phàm cứu thế nhân !

Ms Hồ Đắc Trí (Phú Long)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like