Home Văn Nghệ Đêm Đông Huyền Nhiệm

Đêm Đông Huyền Nhiệm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai tuyên bố Chúa ra đời
Bảy trăm năm trước…đời A-cha
Một điềm Thiên Chúa ban ra (*1)
Đồng trinh một gái hoài thai phép mầu

Mặc đời miệng thế…sống đời ngay
Sinh ra Chúa “Em ma” (a) cho đời
Nghĩa tên con trẻ như lời:
Trời cùng ở với chúng đời “Nu ên” (b)

“(*2)…Rồi có một chồi sẽ nứt lên
Trong nhà Đa-vit gốc Y-sai
Nhánh ra từ rể vươn dài
Đơm hoa kết trái Thần Ngài Gia-vê

Ngự trên con trẻ Thần quyền thế
Xét đoán công bình kẻ nghèo xơ
Khôn ngoan, thông sáng tuổi thơ
Mưu toan, mạnh sức kính thờ Gia-vê…”

Thời gian lặng lẽ lê thê quá!
Nhưng đến một ngày Chúa sinh ra
Đêm đông huyền nhiệm âu là:
“Thiên binh, Thên sứ hòa ca trên trời”

Bọn mục tử nghe lời Thiên sứ
Đến Bê-lem xem thử mới hay
Hài nhi trong máng ngủ say
Mặt tươi, hoa nở Nhi hài bọc khăn

Đêm đông giá lạnh ấy chi bằng!
Chuồng chiên quán trọ muỗi vo văng
Ba vua quỳ lạy dâng bằng:
Vàng, hương, một dược kính khen Vua Trời

Gẩm suy tình Chúa quá đầy vơi!
Yêu người tội lỗi…yêu nhân thế!
Lầm than bể tội đê mê
Giê-xu Cứu Chúa đưa về cố hương

Cảm tạ Chúa! Tình thương cứu độ
Đêm nhiệm huyền ban bố Phúc âm
Du dương nhạc Thánh bổng trầm
Ca khen Thiên Chúa thanh âm dạt dào

Đêm đông huyền nhiệm Trời tao ngộ
Ở cùng người tội “chỗ” yêu thương
Lòng con máng cỏ đơn thường
Xin Ngài ngự trị thành vườn hoa đông.

(*1) Tiên tri Ê-sai 7:14.

(*a và *b) E-ma-nu-ên nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

(*2) Tiên tri Ê-sai 11:1-2.

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like