Cụ Bà Ngô Thị Lượm Về Nước Chúa

537

Cụ Bà Ngô Thị Lượm sinh năm 1915, về nước Chúa lúc 17h15 ngày 25/11/2013, hưởng thọ 98 tuổi.

Lễ tang được cử hành theo giáo nghi Tin Lành.

Lễ nhập quan:                                    –    22h00  ngày 25/11/2013

Lễ cầu nguyện tại Cần Thơ :                 –    19h00  ngày 26/11/2013

Lễ di quan từ Cần Thơ về Long Xuyên:  –     9h00   ngày  27/11/2013

Lễ cầu nguyện tại HTTL Long Xuyên:     –    19h30  ngày 27/11/2013   

Lễ An táng và Di quan về Long Sơn:      –      9h00  ngày 28/11/2013

Lễ Hạ huyệt:                                       –     15h00 ngày 28/11/2013

Hạ huyệt tại đất nhà Long Sơn, Long Hòa, Phú Tân, An Giang.

Tang Quyến Kính Báo.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: