Home Tin Vắn Thông Báo Lễ Tưởng Niệm Mục Sư Trương Phan Hi

Thông Báo Lễ Tưởng Niệm Mục Sư Trương Phan Hi

by Ban Biên Tập
30 đọc

tưởng niệm mục sư trương phan hi

THÔNG BÁO

LỄ TƯỞNG NIỆM

Mục sư Trương Phan Hi
1930-2013

Lễ tưởng niệm Mục sư Trương Phan Hi sẽ được tổ chức tại Garden Grove Friends Church, 12211 Magnolia St. Garden Grove, CA vào lúc 11 giờ trưa thứ Bảy 23/11/2013.

Giờ viếng 10h-11h sáng thứ Bảy 23/11/2013

Phát tang: 9h-9h30 cùng ngày

Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi vẫn sống. Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất.
Sau khi da tôi, tức xác thịt này đã bị tan nát. Bấy giờ ngoài xác thị tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Chính tôi sẽ thấy Ngài và mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài.
Gióp 19:25-27

LIÊN HỮU TIN LÀNH THẾ GIỚI

VIETNAMESE WORLD CHRISTIAN FELLOWSHIP

THÔNG BÁO

tưởng niệm mục sư trương phan hi

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like