Home Văn Nghệ Nhạc Chuông Thánh Nhạc Đặc Biệt Trong Mùa Giáng Sinh

Nhạc Chuông Thánh Nhạc Đặc Biệt Trong Mùa Giáng Sinh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Dưới dây là danh mục chi tiết:

STT

Tên Bài Hát

Mã số Viettel

Mã số Mobi

1

Bài ca Giáng Sinh

60411081

5069550

2

Đêm thánh

60411082

5069553

3

Đêm thánh tuyệt vời

60411083

5069554

4

Đêm yên lặng

60411089

5069561

5

Marry hạ sinh em bé trai

60411084

5069556

6

Món quà giáng sinh đầu tiên

60411085

5069557

7

Quà yêu thương

60411086

5069559

8

Tình thương yêu của đức chúa trời

60411088

5069563

9

Tình yêu trời

60411090

5069566

10

Tình yêu vô biên

60411091

5069568

11

We wish you a merry christmas

60411092

5069567

 

Hướng dẫn sử dụng NHẠC CHỜ mạng Viettel:

1.Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ: DK gửi đến  1221

2.Chọn bài hát yêu thích: BH   gửi đến  1221
Ví dụ: Để chọn bài hát “Bài ca Giáng Sinh” :  BH 60411081 gửi đến  1221

3.Để tặng bài nhạc chờ: TANG    gửi đến  1221
Ví dụ: Để tặng bài hát “Bài ca Giáng Sinh“: TANG  60411081  0981234567 gửi đến 1221

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại website:
www.kenhamnhac.vn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hướng dẫn sử dụng NHẠC CHỜ mạng Mobi:

1.Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ: DK gửi đến  9224

2.Chọn bài hát yêu thích: CHON   gửi đến  9224
Ví dụ: Để chọn bài hát “Bài ca Giáng Sinh” :  CHON 5069550 gửi đến  9224

3.Để tặng nhạc chờ: CHON    gửi đến  9224
Ví dụ: Để tặng bài hát “Bài ca Giáng Sinh”: TANG  5069550  0901234567 gửi đến 9224

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại website:
www.kenhamnhac.vn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hướng dẫn sử dụng NHẠC CHỜ mạng Vina:

1.Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ: DK gửi đến  9194

2.Mua bài hát yêu thích: TUNE   gửi đến  9194
Ví dụ: Để mua bài hát “Tình sắc muôn màu” :  TUNE 500914 gửi đến  9194

3.Chọn bài hát đã mua làm nhạc chờ: MD   gửi đến  9194
Ví dụ: Để chọn bài hát “Tình sắc muôn màu” :  TUNE 500914 gửi đến  9194

4.Để tặng bài nhạc chờ: TANG    gửi đến 9194
Ví dụ: Để tặng bài hát “Tình sắc muôn màu”: TANG  500914  0911234567 gửi đến 9194

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại website:
www.kenhamnhac.vn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hướng dẫn sử dụng NHẠC CHỜ mạng SFone:

1.Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ: DK gửi đến  9098888

2.Chọn bài hát yêu thích: gửi đến  9098888
Ví dụ: Để chọn bài hát “Tình sắc muôn màu” :  13560 gửi đến  9098888

3.Để TẶNG bài hát: TANG gửi đến  9098888
Ví dụ: Để tặng bài hát “Tình sắc muôn màu“: TANG 13560 0951234567 gửi đến  9098888

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại website:
www.kenhamnhac.vn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bình Luận:

You may also like