Nhạc Chuông Thánh Nhạc Đặc Biệt Trong Mùa Giáng Sinh

1117

Dưới dây là danh mục chi tiết:

STT

Tên Bài Hát

Mã số Viettel

Mã số Mobi

1

Bài ca Giáng Sinh

60411081

5069550

2

Đêm thánh

60411082

5069553

3

Đêm thánh tuyệt vời

60411083

5069554

4

Đêm yên lặng

60411089

5069561

5

Marry hạ sinh em bé trai

60411084

5069556

6

Món quà giáng sinh đầu tiên

60411085

5069557

7

Quà yêu thương

60411086

5069559

8

Tình thương yêu của đức chúa trời

60411088

5069563

9

Tình yêu trời

60411090

5069566

10

Tình yêu vô biên

60411091

5069568

11

We wish you a merry christmas

60411092

5069567

 

Hướng dẫn sử dụng NHẠC CHỜ mạng Viettel:

1.Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ: DK gửi đến  1221

2.Chọn bài hát yêu thích: BH   gửi đến  1221
Ví dụ: Để chọn bài hát “Bài ca Giáng Sinh” :  BH 60411081 gửi đến  1221

3.Để tặng bài nhạc chờ: TANG    gửi đến  1221
Ví dụ: Để tặng bài hát “Bài ca Giáng Sinh“: TANG  60411081  0981234567 gửi đến 1221

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại website:
www.kenhamnhac.vn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hướng dẫn sử dụng NHẠC CHỜ mạng Mobi:

1.Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ: DK gửi đến  9224

2.Chọn bài hát yêu thích: CHON   gửi đến  9224
Ví dụ: Để chọn bài hát “Bài ca Giáng Sinh” :  CHON 5069550 gửi đến  9224

3.Để tặng nhạc chờ: CHON    gửi đến  9224
Ví dụ: Để tặng bài hát “Bài ca Giáng Sinh”: TANG  5069550  0901234567 gửi đến 9224

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại website:
www.kenhamnhac.vn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hướng dẫn sử dụng NHẠC CHỜ mạng Vina:

1.Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ: DK gửi đến  9194

2.Mua bài hát yêu thích: TUNE   gửi đến  9194
Ví dụ: Để mua bài hát “Tình sắc muôn màu” :  TUNE 500914 gửi đến  9194

3.Chọn bài hát đã mua làm nhạc chờ: MD   gửi đến  9194
Ví dụ: Để chọn bài hát “Tình sắc muôn màu” :  TUNE 500914 gửi đến  9194

4.Để tặng bài nhạc chờ: TANG    gửi đến 9194
Ví dụ: Để tặng bài hát “Tình sắc muôn màu”: TANG  500914  0911234567 gửi đến 9194

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại website:
www.kenhamnhac.vn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hướng dẫn sử dụng NHẠC CHỜ mạng SFone:

1.Đăng ký sử dụng dịch vụ nhạc chờ: DK gửi đến  9098888

2.Chọn bài hát yêu thích: gửi đến  9098888
Ví dụ: Để chọn bài hát “Tình sắc muôn màu” :  13560 gửi đến  9098888

3.Để TẶNG bài hát: TANG gửi đến  9098888
Ví dụ: Để tặng bài hát “Tình sắc muôn màu“: TANG 13560 0951234567 gửi đến  9098888

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật tại website:
www.kenhamnhac.vn

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bình Luận: