Home Quốc Tế Truyền Thông Cơ Đốc Thế Giới Chú Ý Đến Truyền Giảng Giáng Sinh Ở Việt Nam

Truyền Thông Cơ Đốc Thế Giới Chú Ý Đến Truyền Giảng Giáng Sinh Ở Việt Nam

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một điều thú vị là trang điện tử hàng đầu của Cơ đốc nhân thế giới này đã đánh giá rất cao các nguồn tin của Hoithanh.com và cho rằng Hoithanh.com đã làm nên một điều lịch sử khi truyền hình trực tiếp chương trình này cho cơ đốc nhân Việt Nam khắp thế giới cùng xem.

Trang ChristianPost đã tường thuật chi tiết những ý kiến, số liệu theo như những gì Hoithanh.com đã tường thuật, đồng thời trích dẫn ý kiến phỏng vấn một số mục sư lãnh đạo tổ chức chương trình như mục sư Hồ Tấn Khoa, mục sư Dương Thành Lâm về diễn biến và ý nghĩa của chương trình.

Trang này cũng cập nhật những tin tức về chương trình truyền giảng sắp tới ở Hà Nội.

ChristianPost là một trong những trang điện tử cung cấp tin tức chuyên nghiệp và uy tín nhất cho tất cả cơ đốc nhân tại Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới. Việc ChristianPost lẫn CBN chú ý đến Việt Nam và cả Hoithanh.com có một ý nghĩa đặc biệt. Điều đó thể hiện vấn đề truyền thông của Tin lành Việt Nam đang từng bước gắn kết nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn với thế giới.

Sau đây là một số link:

http://www.christianpost.com/article/20091215/unprecedented-christmas-gathering-held-in-vietnam/index.html

http://www.cbn.com/cbnnews/world/2009/December/Vietnam-Allows-Large-Public-Worship-Service/

http://www.cbn.com/cbnnews/world/2009/December/Govt-Move-Benefits-Vietnam-Churches/

http://www.worthynews.com/7113-news-alert-thousands-accept-christ-at-vietnams-unprecedented-christmas-gathering

http://spiritualcourage.wordpress.com/2009/12/14/unprecedented-christmas-gathering-held/

http://www.inspiremagazine.org.uk/news.aspx?action=view&id=4010

http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=7410

http://www.sbcbaptistpress.org/BPnews.asp?ID=31881

http://www.christiantelegraph.com/issue8026.html

http://persecutedchurch.blogspot.com/2009/12/christians-in-vietnam-hold-historic.html

http://blackchristiannews.com/news/2009/12/40000-vietnamese-gather-for-christmas-in-ho-chi-minh-city.html

http://townhall.com/news/religion/2009/12/15/40,000_vietnamese_gather_for_christmas_in_ho_chi_minh_city

http://www.freechristianpress.com/world/unprecedented-christmas-gathering-held-in-vietnam/

http://www.gospelherald.net/article/international/45862/unprecedented-christmas-gathering-held-in-vietnam.htm

http://www.charismamag.com/index.php/news/25655-unprecedented-christmas-gathering-held-in-vietnam

http://www.faithnews.cc/2009/12/15/unprecedented-christmas-gathering-held-in-vietnam/

http://www.morungexpress.com/faith_leaf/39974.htm

http://www.christianity.com/11623684/

http://www.christianexaminer.com/Web%20News/Webnews_Headlines3.html

http://www.christianpress.com/content/world/545-unprecedented-christmas-gathering-held-in-vietnam

http://www.compassdirect.org/english/country/vietnam/12508/


Xin quí vị tiếp tục cầu nguyện cho Hoithanh.com để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện những chương trình ý nghĩa tiếp theo để đem lại sự gây dựng hiệu quả cho nhà Chúa chung, đồng thời giúp đỡ hiệu quả cho phong trào thuộc linh của Hội thánh Chúa từ lĩnh vực truyền thông.

Hiện nay, nếu tổ chức, hội thánh muốn tường thuật trực tiếp các sự kiện của mình trên Hoithanh.com, xin vui lòng  liên hệ với chúng tôi qua email tintuc@hoithanh.com để chúng tôi sắp xếp và giúp đỡ. Qua địa chỉ trên, quí vị cũng có thể góp phần gửi thông tin, bài vở cộng tác đến HoiThanh.Com

Linh Nguyễn

Bình Luận:

You may also like