Lửa Thiêng Cháy Lên

2255
Những bài hát nóng cháy và biết bao tấm lòng thờ phượng Chúa hết lòng, bài hát Lửa Thiêng Cháy Lên một lần nữa được trỗi dậy và thổng bùng lên khát khao, lòng quyết tâm dấn thân và phục Chúa, yêu mến Chúa của các tín hữu Tin lành.
Xin quí vị tiếp tục cầu nguyện cho chương trình này. Chương trình cầu nguyện sẽ được tổ chức tiếp tục vào đêm thứ ba, ngày 8/12 tuần sau.Đây là lúc mà các con cái Chúa cùng khích lệ nhau trong câu Kinh thánh I Cô-rinh-tô 15: 58: Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững lòng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.
Một số hình ảnh của đêm cầu nguyện vừa qua:

01

02 a

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Các tín hữu cầu nguyện và thờ phượng Chúa cách hết lòng.

Q.L

Bình Luận: