Home Văn Nghệ Lời Mới Cho Những Bài Thánh Ca

Lời Mới Cho Những Bài Thánh Ca

by Ban Biên Tập
30 đọc
Xuân qua hay hè sang

Nhạc : William H.Monk  Lời : Mai-Ðào

 

Nhạc điêu : ‘’Abide with me ‘’

Thánh ca 1958 (bìa tím) số 32

câu đầu : ‘’Chúa hỡi ở cùng tôi…’’

Thánh ca 1998 (bìa đen) số 450

câu đầu : ‘’Cứu-Chúa ở cùng con…’’

1. Xuân qua hay hè sang, chớm thu hay đông tàn,

Chiều tà hay giữa trưa,đêm trường hay ban mai ;

Tôi luôn luôn tụng ca (1) ÐỨC GIÊ-HÔ-VA tôi,

Còn ai đáng tôn vinh bằng Chúa Cha trên trời !

 

2. Ban mai hay nửa đêm ; giữa trưa hay chiều tàn,

Ðầu hè hay cuối thu, xuân về hay đông sang,

Tôi tôn vinh GIÊ-SU, Chúa Ngôi Hai trên trời,

Vì yêu mến tôi, vui lòng chết thay tôi rồi !

 

3. Khi đau thương chồng chất, lúc ưu tư muộn màng,

Hồi cô đơn héo hon, khi bèo hợp mây tan,

Tôi tôn vinh THẦN-LINH,Chúa Ngôi Ba trên trời,

Ngài yên-ủi tôi, đêm ngày dẫn đưa không rời.

 

4. Tôi xin đem đời tôi hiến dâng trong tay Ngài,

Từ nay tôi quyết đi rao truyền ra TIN VUI,

Rao ra trong mọi nơi, nói ra cho muôn người,

Rằng GIÊ-SU đang ân cần thiết tha khuyên mời.

 

5. Khuyên ai đang buồn đau, tiếp ai đang ưu sầu,

Mời ai đang khó khăn, kêu người còn phân vân,

Mau ăn năn người ơi, kíp tin theo CON TRỜI,

Thì trong CHÚA GIÊ-SU người sẽ yên vui hoài !

(1) có thể thay thế bằng “ngợi khen”

======================

Bạn thân tôi Chúa Giê su

Nhạc : Joshua Gill  Lời : Mai Ðào

Nhạc điệu : ‘’The lily of the valley ‘’

Thánh ca 1958 (bià tím) số 81

câu đầu : Bạn thân tôi ấy Jesus Christ, lo lắng cho tôi trọn đời..

Thánh ca 1998 (bià đen) số 396

câu đầu : Bạn thân tôi chính vua Jesus, lo lắng cho tôi trọn đời..

 

1. Bạn thân tôi Chúa Giê su, ánh hải đăng trong đêm mịt mù,

bừng lên soi khi tôi đang đắm trôi trong biển đời.

Thuyền tôi đơn chiếc lênh đênh, sóng đời đẩy xô như lục bình,

Ngài đưa tôi đến neo thuyền trong bến sông yên lành.

Hồi tôi băn khoăn, lo toan, Chúa đến giữ tâm tôi bình an,

giữa vòng ngặt nghèo đời vẫn vui như thiên đàng !

Hồi tôi lây lất, bơ vơ, khác nào lá khô bay dật dờ,

Ngài cho nương náu trong bàn tay vững yên như tờ !

 

2. Hồi xưa chưa biết Giê su, tôi tìm phước, xin ông, cầu bà,

cầu thần linh non cao, sông thấp, cây to, rừng già ;

Cầu xin cho sống an ninh, cho tội lỗi thôi cai trị mình,

mà không sao kiếm ra người ban phước thiêng, ơn lành.

Rồi tôi kêu xin Giê su, Chúa đã nắm tôi trong vực sâu,

kéo về vùng trời hạnh phước hân hoan nhiệm mầu.

Từ nay tôi sống yên vui, bao xiềng xích Giê su chặt rồi,

tội kia không thắng tôi được đâu, có Giê su rồi !

 

3. Bạn thân tôi Chúa Giê su, đuốc thần soi tôi trên đường đời,

vừng Sao Mai vinh quang, tươi mới, xua tan đêm dài.

Lòng tôi tôn quý Giê su, hoa huệ trắng tinh anh, ngọc ngà,

toả hương trong trũng sâu, dịu êm ngát thơm muôn nhà.

Từ nay tôi theo Giê su, khắng khít với Giê su mà thôi,

suốt đời nguyện rằng ở với Giê su chẳng rời.

Rồi khi Giê su kêu tôi trở về nơi quê hương đời đời,

còn chi vui sướng hơn ở bên Chúa ta muôn đời !

=======================

Mathio

Giê su thật bạn hiền

Nhạc : C.C.Converse   Lời :  Mai-Ðào

 

Nhạc điệu : ‘’ What a friend ‘’

Thánh ca 1958 (bìa tím) số 253

Thánh ca 1998 (bìa đen) số 205

câu đầu : ‘ ’Ôi Jesus Chúa ta là bạn thật ‘’

 

1. Giê-su, Chúa ta đây thật bạn hiền,

bạn thân mến, thành tín, trung kiên !

Không ai giống Giê-su, người bạn hiền,

thường lo lắng cho tôi ngày đêm.

Khi màn tai ương giáng mầu đen tối,

lúc sóng cơ hàn cuốn quanh tôi,

Bên tôi có Giê-su, người bạn hiền,

cầm tay dắt tôi đi bình yên.

 

2. Giê-su đã thay tôi chịu phạt rồi,

chịu đau đớn,chịu chết thay tôi.

Do nơi huyết tuôn trên  thập-tự rồi,

Ngài bôi xoá trơn tru tội tôi.

Không còn lo khi ứng hầu Thiên-Chúa,

sẽ nói sao về lỗi khi xưa.

Giê-su khiến cho tôi sạch tội rồi,

từ nay sống yên vui, thảnh thơi.

 

3. Giê-su, Chúa tôi đây thật bạn hiền,

bạn thân mến, thành tín, trung kiên !

Tôi nay sống yên vui nhờ bạn hiền,

thường lo lắng cho tôi ngày đêm.

Tâm hồn tôi khoan khoái và thơ thái,

phước Chúa ban đầy dẫy hôm mai.

Giê-su dắt tôi đi trọn cuộc đời,

Ngài săn sóc tôi hơn tròng ngươi.

 

4. Ai chưa có Giê-su là bạn hiền,

còn lo lắng, sầu não liên miên ?

Nghe chăng Chúa khuyên, mau lại gặp liền,

lại xin Chúa ban cho bình yên.

Mau lại đây nghe tiếng Ngài tha thứ,

xoá hết bao tội lỗi khi xưa.

An ninh Chúa theo ta trọn cuộc đời,

bạn thân mến hơn,đâu nào ai !

================

Bạn ơi, tôi vẫn kêu nài

Nhạc : Ira D. Sankey  Lời : Mai-Ðào

1. Bạn từng nghe nói chăng đến Chúa Giê-su trên trời ?

Ngài là Cha nhân ái, yêu thương tôi, bao bọc tôi.

Thường ngày Ngài âu yếm, săn sóc giữ gìn tôi không rời,

Tôi mong sao bạn được cười tươi, sống vui như tôi.

Bạn ơi, tôi vẫn kêu nài, xin Cha nhân ái trên trời,

Ban ơn cho Bạn bình an, luôn luôn tươi cười, hân hoan !

 

2. Từ ngày tôi đã nghe tiếng Chúa Giê-su nhơn lành,

Cuộc đời xưa đen tối, nay tươi vui như bình minh !

Mọi tội tình gian ác, thân Chúa gánh phạt thay tôi rồi,

Lâng lâng thêm nhẹ nhàng, miệng tôi tán dương ơn Ngài.

Bạn ơi, tôi vẫn kêu nài, xin Cha nhân ái trên trời,

Ban ơn cho Bạn bình an, luôn luôn tươi cười, hân hoan !

 

3. Từ ngày theo Chúa, nương dưới cánh toàn năng vô bờ,

Ðời bình an sung sường, êm êm trôi như giòng mơ !

Mọi buồn rầu, lo lắng, tay Chúa tính giùm cho tôi rồi,

Tôi mong sao bạn được cười tươi,sống vui như tôi.

Bạn ơi, tôi vẫn kêu nài, xin Cha nhân ái trên trời,

Ban ơn cho Bạn bình an, luôn luôn tươi cười, hân hoan !

 

4. Một ngày tươi sáng, thiên sứ rước hồn tôi lên trời,

Về gặp Cha nhân ái, trên thiên cung đang chờ tôi.

Lòng rộn ràng phơi phới, mang áo trắng ngồi trong thiên đàng,

Bên Giê-su đời đời, được vui sống trong vinh quang.

Bạn ơi tôi vẫn mong rằng mai kia trên nước thiên đàng,

Tôi nghe tên Bạn đọc lên, khi Giê-su ngồi kêu tên.                                =====================

Nhạc điệu : ‘’I am praying for you ‘’

Thánh ca 1958 (bìa tím) số 326

Thánh ca 1998 (bìa đen) số 433

câu đầu : ‘’ Hiện giờ tôi có một Cứu Chúa ‘’

Bình Luận:

You may also like