Bài thơ: Thay đổi tầm nhìn

Hãy đến và nhìn xem những công việc của Ðức Chúa Trời; Những gì Ngài làm cho loài người thật đáng kinh...

Bài thơ: Bên dòng nước

Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi...

Bài thơ: Cha chứng kiến

Chúng ta được nhiều người chứng kiến vây quanh như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên vứt bỏ mọi gánh...

Bài thơ: VUI THỎA và AO ƯỚC

Hãy vui thỏa nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. (Thi-thiên 37:4 BHĐ)

Bài thơ: Hãy cứ ở trong Chúa

Hãy cứ ở trong Ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. (Giăng 15:4) Phao-lô nói với viên đội...

Bài thơ: Thật và Giả

Ngài là Thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết...

Ngài Cứu Tôi

Nhớ những lúc bập bềnh sóng vỗ Chiếc thuyền con như lá giữa dòng Thôi còn sanh lộ đâu mong Phủi rồi một kiếp giữa dòng đại...

Bài thơ: Bài Ca Trong Chúa

Sống trong Chúa như buồm căn gióVượt sóng to có Chúa mở đườngBên nhau chan chứa tình thươngNhờ cha Thiên Thựơng...

Đào Tạo Môn Đồ – Chương 1: Bạn có phải là môn đồ của...

Đào Tạo Môn ĐồTác giả: Greg Laurie Chương 1: Bạn có phải là môn đồ của Chúa?

Bài thơ: Cuộc đua

Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn sao hoàn tất cuộc đua và chức vụ tôi đã nhận lãnh...