Browsing: vô thần

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Cái chết là có thật và mỗi người đều có sẵn một chương trình được hoạch định sẵn cho chính mình. Chính thông qua Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta được cứu, được hưởng sự sống đời đời.

Dưỡng Linh
0

1Hoithanh.com – Về lý thuyết, chúng ta sẵn lòng tin hết mọi điều trong Lời Chúa, nếu có thể thi hành các nguyên tắc ấy một cách thoải mái dễ dãi. Nhưng thực tế phơi bày sự thiếu niềm tin. Dường như khi chúng ta bắt tay tham gia công việc, Đức Chúa Trời trở nên “nhỏ” đi.