Browsing: tin lành bình định

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Nhân ngày Phụ nữ Tin Lành, ngày 01/03/2014 tại nhà thờ Tin Lành Bồng Sơn (phía bắc tỉnh Bình Định) Ban Phụ nữ Tin Lành tỉnh đã tổ chức chương trình Thông công – Bồi linh cho quý phụ nữ của các Hội Thánh trong toàn tỉnh.