Browsing: sương mù ở Sài Gòn

Tôi Viết
0

Nắng Sài Gòn giờ đây sao nhạt quá Phủ sương mù đẫm trắng xóa không…