Browsing: quý gía

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Phi-e-rơ nhắc nhở các Cơ Đốc Nhân rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi thứ mà chúng ta cần để sống một đời sống tin kính, và cả lời hứa của Ngài rằng chúng ta sẽ dự phần trong bản chất Thiên thượng. Vì điều này, Phi-e-rơ dặn chúng ta hãy sốt sắng nắm chắc sự kêu gọi và lựa chọn của chúng ta.