Browsing: Một Người Ăn Xin

Cầu Thay
1

Trong cuộc sống hối hả này – nơi nhiều thứ hào nhoáng được phô bày ra mỗi ngày, người ta dễ quên đi giá trị của những gì mình đang có, cho đến khi tình cờ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy một điều gì đó khiến họ nhận ra rằng rất nhiều người mơ ước được một cuộc sống như họ – chỉ cần “tầm thường và đáng chán” là đủ…