Leaderboard Ad

TƯỜNG THUẬT LỄ TANG MSTS DƯƠNG THẠNH (NGUYÊN QUYỀN HỘI TRƯỞNG HTTLVN MN)

0

Cụ Mục sư Trí sự Dương Thạnh, nguyên Quyền Hội Trưởng Hội Thánh Tin lành Việt Nam (MN ) đã về yên nghỉ trong nước Chúa vào lúc 8g30 sáng nay ngày 20-08-2015.

 

Bình Luận: