Browsing: kinh nghiệm Chúa

Lời Chứng
0

Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đầy dẫy bất an, lo lắng và sợ hãi vì dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, khủng bố, nghèo đói… Là những Cơ Đốc Nhân chúng ta được dạy dỗ trong Kinh Thánh – Lời của Đức Chúa Trời là không nên lo lắng (Mathiơ 6).