Browsing: học bổng

Tin tức
0

HoiThanh.Com – Giáo Hội Tin lành Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam phối hợp cùng với Đoàn Từ Thiện Giô-sép thực hiện mục vụ tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 27/7/2013 đến ngày 30/7/2013.

Quốc Tế
0

PayaUnversityokHoiThanh.Com – Khoa Thần Học thuộc Payap University thông báo tuyển sinh cho năm học 2010. Đại Học Payap tại thành phố Chiang Mai – Thailand là đại học lừng danh của Thái, bằng cấp có giá trị tương đương bằng của Hoa kỳ. Các sinh viên Việt Nam có nhiều cơ hội để nhận được học bổng từ chương trình này.

Quốc Tế
0

hoctapHoiThanh.Com – Kính gửi Quý tôi tớ và con cái Chúa,

Để đáp ứng nhu cầu học hỏi Lời Chúa và nhu cầu huấn luyện người phục vụ Chúa giữa giới trẻ tại các nước dùng Anh Ngữ,  Union University of California sẽ mở 2 chương trình bằng tiếng Anh bắt đầu vào ngày 4 tháng 1 năm 2010: