Browsing: doanh nghiệp

Quốc Tế
0

HoiThanh.Com Kết quả của nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng các doanh nhân Mỹ cầu nguyện và suy ngẫm thường xuyên hơn những người không phải là doanh nhân. Có lẽ nghiên cứu mới này giải thích một con số thú vị về những nam, người nữ – sáng lập và gây dựng những công ty thành công vang dội tại Mỹ thậm chí làm thay đổi xu hướng của cả xã hội và gia tăng sự thạnh vượng vẫn tiếp tục bám rễ sâu chắc vào đức tin của mình. Dưới đây là năm công ty mà đức tin nơi Chúa đóng vai trò chính yếu trong đời sống của những nhà điều hành.

Doanh Nghiệp Cơ Đốc
0

HoiThanh.Com – Nhằm xây dựng nguồn dữ  liệu tra cứu và sự kết nối cho các đơn vị doanh nghiệp Cơ đốc, Hoithanh.Com xin kêu gọi quý vị đăng ký theo bảng thông tin sau. Hy vọng nguồn dữ liệu sẽ tạo sự liên kết lớn tạo hiệu quả lớn không những cho công việc kinh doanh mà còn làm vinh hiển công việc nhà Chúa.