Browsing: con cái Chúa sau bão số 9

Tin tức
0

Kontum9HoiThanh.Com – Sau cơn bão số 9 khoảng ba tuần, một số con cái Chúa ở Gia lai, Kontum và các anh em ở nơi khác đã đi thăm một số gia đình con cái Chúa ở Huyện Đăk Glei – tỉnh Kontum. Cơn bão đã làm ảnh hưởng nặng nề cho cuộc sống của người dân cùng nhiều tín hữu tại đây.