Browsing: ban đầu

Dưỡng Linh
0

Hoithanh.com – Phân đoạn này bắt đầu bằng việc giới thiệu Đức Chúa Trời, Đấng Tạo Hóa (c.1) rồi tiếp tục giải thích tình trạng lộn xộn trước khi sáng tạo (c.2) và sau đó giải thích sự tạo nên trời và đất cũng như sự tạo nên thiên nhiên và khoảng không (c.3-13).