Tôi Đã Làm Theo Điều Mà Tôi Nghĩ Chúa Muốn Tôi Làm Nhưng Kết...

Câu hỏi: Cách đây vài tháng, tôi tưởng rằng Chúa muốn tôi bỏ công việc cũ mà nhận một công việc khác, nhưng kết...

Taị Sao Có Nhiều Người Quá Tập Chú Vào Một Thiên Đàng Tưởng Tượng?

Câu hỏi:Đối với tôi, điều quan trọng nhất hiện giờ là chúng ta nên tập trung vào cuộc sống của mình. Những người tin...

Tôi Bị Bệnh Rất Nặng Và Rất Sợ Chết. Liệu Đã Quá Muộn Để...

Câu hỏi: Tôi có một số vấn đề nghiêm trọng về sức khoẻ do rượu. Các bác sĩ đã cảnh báo tôi, nhưng tôi...

Sự Đến Của Đức Chúa Giê-Xu Được Tiên Đoán Chính Xác Trong Kinh Thánh?

Vào năm 538 trước Công nguyên, thiên sứ Gáp-ri-ên ban cho Đa-ni-ên một sứ điệp tiên tri cho biết thời điểm Đấng Mê-si sẽ...

Các Chuyến Truyền Giáo Ngắn Hạn Có Thể Mang Đến Sự Biến Đổi Cho...

Câu hỏi: Một số thanh niên trong Hội Thánh chúng tôi đang chuẩn bị tham gia các dự án truyền giáo mùa hè trong...

Làm Thế Nào Tôi Biết Chúa Giê-Xu Là Có Thật?

Các Cơ-đốc-nhân đặt nền tảng đức tin của họ nơi Chúa Giê-su là nhờ vào lời tuyên bố của Thánh Kinh cho biết Ngài...

Một Người Có Tư Duy Lý Luận Có Thể Tin Vào Chúa Không?

Câu hỏi: Một người có tư duy lý trí có thể tin vào Chúa không? Tôi được huấn luyện để trở thành kỹ sư,...

Bài 14: Sự Thánh Khiết Của Giê-Xu Christ

su thanh khiet cua jesus1HoiThanh.com - Bài thứ 14 trong loạt bài Giáo lý căn bản của mục sư Đoàn Văn Miêng.

"Tôi biết Đấng tôi tin" . Nếu biết Đấng mình tin, chúng ta sẽ vững vàng tiến bước, không lo sợ gì. Chúa Giêxu có nhiều đức tánh tuyệt vời mà một trong đó là sự Thánh khiết. Kinh Thánh đã dùng nhiều cách bày tỏ sự Thánh khiết của Chúa để chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa của nhân loại. Nếu Chúa Giêxu không phải là Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không phải là Đức Chúa Trời thì sự chết của Ngài trên Thập tự giá không thể cứu ai được. Vì vậy chúng ta phải hiểu vấn đề nầy một cách sâu xa và rõ ràng.