Bài 10: Tình Yêu Của Đức Chúa Trời

tinh yeu cua dct1HoiThanh.Com: Sau đây là bài thứ 10 trong loạt bài Giáo lý căn bản của mục sư Đoàn Văn Miêng, tài liệu phổ biến nhất của Hội thánh Tin lành Việt Nam.

Chúng ta đã học về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng phải học về Tình yêu của Ngài, vì cả hai đều quan trọng lắm. Sự Thánh khiết bao hàm sự công bình, sự Vinh hiển ;Tình yêu bao hàm sự Nhân từ, Thành tín, Nhẫn nại.

Bài 9: Sự Công Bình Của Đức Chúa Trời

su cong binh cua dct1

HoiThanh.Com - Bài thứ 9 của loạt bài giáo lý căn bản:

Sự công bình là một trong các đặc tánh của Đức Chúa Trời. Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời được thể hiện bằng sự công bình của Ngài.

Bài 8: Sự Thánh Khiết Của Đức Chúa Trời

su thanh khiet cua dct1HoiThanh.Com - Đây là một vấn đề trọng đại, chúng ta phải nghiêm chỉnh, cung kính cúi đầu thờ lạy trước Chúa khi học Chân lý này. Nếu muốn hiểu sự cứu chuộc mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngang qua sự chết đền tội của Chúa Giêxu trên Thập tự giá, chúng ta phải hiểu hai phưong diện về đức tánh qua Ngài, vừa Thánh khiết và Công nghĩa, cũng vừa Yêu thương và Nhân từ.

Bài 7: Phẩm Vị Của Đức Chúa Trời

pham vi cua dct1HoiThanh.Com - Đức Chúa Trời vô sở bất tại, ở đâu cũng có Ngài, song đặc biệt là Ngài ở trên trời và với những kẻ ở trong Ngài và Ngài ở trong họ. Phiếm Thần luận quan niệm rằng Trời là muôn vật, muôn vật là Trời. Điều đó sai, thợ gốm phải khác hơn đồ gốm. Đức Chúa Trời có phẩm vị, tức là có tư cách và nhân phẩm, mà muôn vật không có.

Bài 6: Đức Chúa Trời Vô Sở Bất Tại

dct toan tai1HoiThanh.Com - Bài tiếp theo của loạt bài giáo lý căn bản: Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi cùng một lúc, nhưng ngài không hiện diện những chỗ không đáng có sự xuất hiện của Ngài. û Đức Chúa Trời vô sở bất tại là một điều vượt quá tư tưởng của con người, nhưng là một điều có thật.

Bài 5: Đức Chúa Trời Toàn Tri

dct toan tri1HoiThanh.Com - Con người là loài thọ tạo hữu hạn: Thấy, nghe, nói, làm đều ở trong một phạm vi hữu hạn, cả sự hiểu biết cũng vậy. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa vô hạn, tất cả mọi sự của Ngài đều vô hạn. Sự hiểu biết của Ngài cũng vậy, vì Ngài Toàn tri.

Bài 4: Sự Toàn Năng Của Đức Chúa Trời

dct toan nang1HoiThanh.Com - Đức Chúa trời toàn năng hay Vô sở bất năng là Ngài làm được mọi sự. Ngài thách đố Ápraham và Sara: "Há có điều chi Đức Giêhôva không làm được chăng?" (Sáng 18:14). Ông Gióp làm chứng: "Tôi biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự" (Gióp 42:2). Chúa Giêxu tuyên bố: "Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được" (Mat 19 :26b).

Bài 3: Sự Vĩnh Cửu Của Đức Chúa Trời

dct vinh cuu1HoiThanh.Com xin tiếp tục giới thiệu đến quí độc giả bài học giáo lý căn bản thứ 3: Sự vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa dẫn dắt và ban ơn trên tất cả quí vị. Amen!

Vĩnh cửu là đời đời, bất di bất dịch vô thủy vô chung. Nói một cách dễ hiểu là không bao giờ dời đổi, không đầu tiên mà cũng không cuối cùng, tức là không có lúc bắt đầu, cũng không có lúc chấm dứt, muôn đời vẫn y nguyên. Trong cả vũ trụ không có ai, không có gì vĩnh cửu, chỉ một mình Đức Chúa Trời là vĩnh cửu.

Bài 2: Đức Chúa Trời Ba Ngôi Hiệp Một


dct 3 ngoi hiep motHoiThanh.Com xin tiếp tục giới thiệu đến quí vị bài học thứ hai của loạt bài giáo lý căn bản với lẽ đạo về Đức Chúa Trời. Hy vọng những bài học này sẽ hữu ích cho quí vị trong bước đường theo Chúa.

Bài 1: Đức Chúa Trời Là Linh

dct la linh 2HOITHANH.COM - Kính thưa quí độc giả! Hôm nay chúng tôi xin bắt đầu trích đăng loạt bài giới thiệu về niềm tin căn bản của giáo lý Tin lành để giúp đỡ quí tân tín hữu có thêm một kênh học tập và tìm hiểu dễ dàng về đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ, đồng thời là một địa chỉ tin cậy cho những quí vị nào muốn tìm hiểu thêm về Tin lành. Ước mong rằng chuyên mục này sẽ có ích cho tất cả quí vị. Loạt bài này được soạn bởi cố mục sư Đoàn Văn Miêng, được trích từ website Cơ đốc VietChristian.Com.

Trân trọng!