Trang chủ Tác giả Viết bởi Hồng Nhơn - Lê Vũ Thiên Hương

Hồng Nhơn - Lê Vũ Thiên Hương

Hồng Nhơn - Lê Vũ Thiên Hương
1 bài viết 0 Bình luận
LÊ VŨ THIÊN HƯƠNG (HỒNG NHƠN) Tốt nghiệp đại học báo chí (Phân Viện Báo Chí Tuyên Truyền -Học viện Chính Trị Quốc gia Hồ Chí Minh năm 1998). Cộng tác viên Báo Phụ Nữ, Tuổi Trẻ TPHCM, SGGP. Nhà Xuất Bản Trẻ.. Sau đó, hầu việc Chúa bán thời gian. Hiện tại, mở lớp học rèn chữ đẹp và chăm sóc trẻ em nghèo, khó khăn tại nhà với mục đích mở mang -phát triển nhóm tế bào tại nơi mình ở.