Home Tin tức Thí sinh Tin lành nhờ cậy Chúa trong mùa thi Đại học 2009

Thí sinh Tin lành nhờ cậy Chúa trong mùa thi Đại học 2009

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 Mỗi kỳ thi đại học, các thành phố lớn đều trở nên quá tải, giá cả trở nên đắt đỏ. Những hoạt động tương trợ cho thí sinh này đã giúp đỡ thiết thực cho nhiều em học sinh lần đầu đến thành phố.  

Hiện nay tại Việt Nam, Có hàng ngàn bạn trẻ là tín hữu Tin lành đang theo học các chương trình Đại học, Cao đẳng… tại Việt Nam. Nhiều bạn trẻ có khả năng học tập rất xuất sắc. Đây chính là tiềm lực quan trọng để phấn hưng Việt Nam trong tương lai mà Hội Thánh cần phải quan tâm, giúp đỡ.

  

Các thí sinh hoàn thành ngày thi đầu tiên trong mùa thi Đại học ở Việt Nam 

Một bữa ăn của các thí sinh và sinh viên Tin lành  

Nhóm thí sinh ở trọ tại nhà sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM đang được các anh chị sinh viên cầu nguyện. Cầu nguyện nhờ cậy Chúa trước ngày thi là điều quan trọng đối với các bạn thí sinh là Tín hữu Tin lành

 

Bình Luận:

You may also like