Home Tin Vắn Chung Lời Cầu Nguyện

Chung Lời Cầu Nguyện

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mục sư Lê ngọc Vinh sinh ngày 15 tháng 6 năm 1938 tại Hà nội, Việt Nam. Lớn lên trong gia đình tin kính Chúa, ông tốt nghiệp bác sĩ tại Sàigòn, gia nhập quân đội, là bác sĩ quân y (1966) rồi bác sĩ giải phẫu ở Đà nẵng (1970). 

Ông định cư tại Hoa Kỳ (1983), thành lập HT Colorado, và làm truyền đạo tình nguyện tại đây. Năm 1998 ông tốt nghiệp tiến sĩ mục vụ, góp phần xây dựng, mở mang nhiều HT mới. Mục sư Lê Ngọc Vinh hiện là quản nhiệm HTTL Báptít Cộng Đồng Chamblee City, Georgia.

Xin Chúa thêm sức để Mục sư vượt qua bệnh tật và tiếp tục công việc hầu việc Chúa.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


Bình Luận:

You may also like