Home Quốc Tế Top 20 Nước Có Cơ Đốc Giáo Phát Triển Nhanh Nhất

Top 20 Nước Có Cơ Đốc Giáo Phát Triển Nhanh Nhất

by Ban Biên Tập
30 đọc

Báo cáo đầy đủ có thể được tìm thấy trực tuyến tại www.globalchristianity.org / globalcontext . Từ báo cáo này, chúng ta có thể xác định tốp 20 nước có tỷ lệ phần trăm trung bình cao nhất. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao nhất (AAGR) được liệt kê trong Bảng dưới. Chúng ta cũng đã tính được số năm để số lượng của các Cơ-đốc nhân tăng gấp đôi dựa trên tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm.  

Bảng thống kê Tốp 20 nước có Cơ-đốc nhân tăng trưởng với tỷ lệ cao nhất

Xếp hạng Quốc gia Lục địa Tỷ lệ tăng trưởng hằng năm (AGR) Năm tăng gấp đôi Tôn Giáo chính Phần trăm Cơ-đốcgiáo  1970 Phần trăm Cơ-đốc giáo 2020
1 Nê-pal  Nam Á 10,93% 6.6 Ấn Độ giáo 0,1% 3,8%
2 Trung Quốc Đông Á 10,86% 6.6 Phi tôn giáo 0,1% 10,6%
3 Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Bán đảo Ả Rập 9,34% 7,7 Hồi giáo 5,9% 12,9%
4 Ả Rập Saudi Bán đảo Ả Rập 9,27% 7,8 Hồi giáo 0,3% 4,6%
5 Qa-tar Bán đảo Ả Rập 7.81% 9.2 Hồi giáo 4,5% 9,5%
6 Ô-man Bán đảo Ả Rập 7,62% 9,4 Hồi giáo 0,5% 4,6%
7 Y-ê-men Bán đảo Ả Rập 7,09% 9.1 Hồi giáo 0.0% 0,2%
8 Mông Cổ Châu Á, Đông 5,96% 12.1 Phật giáo 0,3% 2,0%
9 Cam-pu-chia Đông Nam Á 5,87% 12,3 Phật giáo 0,5% 3,6%
10 Bah-rain Bán đảo Ả Rập 5.49% 13.1 Hồi giáo 3,9% 7,9%
11 Bê-nanh Châu Phi, Tây 4,85% 14,8 Christian 18,1% 47,8%
12 Bur-ki-na Fa-sô Tây  Phi 4,81% 15.0 Hồi giáo 9,0% 24,8%
13 Nam Su-đang Đông Phi 4,67% 15.4 Christian 22,7% 63,8%
14 Bu-tan Nam Á 4,60% 15,7 Phật giáo 0,3% 1,1%
15 Ma-li Tây Phi 4,54% 15,9 Hồi giáo 1,4% 3,8%
16 Bru-nei Đông Nam Á 4,49% 16.0 Hồi giáo 5,8% 14,1%
17 Gui-nê Tây Phi   4,44% 16,2 Hồi giáo 1,3% 3,8%
18 Kô-wét Bán đảo Ả Rập 4,26% 16,9 Hồi giáo 5,1% 9.2%
19 Sin-ga-po Đông Nam Á 4,12% 16,3 Phật giáo 7,8% 21,7%
20 Turks và Caicos Islands Ca-ri-bê 3,97% 18.1 Christian 99,5% 91,6%


Điều gì đang xảy ra ở những nước này?
§  Bạn có ngạc nhiên khi thấy rằng 19 trong số các nước nằm trong tốp 20 thuộc châu Á và châu Phi không?

§  Bạn có nhận thấy 11 nước trong tốp 20 là các quốc gia Hồi giáo không?

§  Bạn đã nhận thấy không một quốc gia thuộc châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ lọt vào danh sách tốp 20 không?

§  Bạn có nhận thấy quốc gia mới nhất của thế giới, Nam Su-đăng? Nam Su-đăng trở thành một quốc gia độc lập vào tháng 7 năm 2011, tách ra từ nước Hồi giáo Bắc Su-đăng.

§  Bạn có thấy rằng tốc độ tăng trưởng cao nhất của Cơ-đốc nhân được tìm thấy trong tất cả các nhóm tôn giáo ngoài Cơ-đốc giáo như: Ấn Độ giáo, không tôn giáo, Phật giáo, Hồi giáo?

§  Bạn có nhận thấy rằng phần lớn trong số 20 quốc gia hàng đầu được gom lại trong ba khu vực: Đông Á, Tây Phi và bán đảo Ả Rập.

Theo Hưng Nguyễn
Chuajesus.blogspot.com
http://worldtrend.churchnews.info
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like