Home Văn Nghệ Dâng Lời Ngợi Khen

Dâng Lời Ngợi Khen

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngợi khen Chúa, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật
Chỉ bằng Lời lẽ thật thế giới được dựng nên
Ánh sáng, bầu trời, đất, biển, cây cỏ giao hòa
Mặt trời lớn, mặt trăng nhỏ, lấp lánh sao xa

Ngợi khen Chúa, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật
Nước sinh cá, dẫy đầy chim muôn tùy theo loại
Đất sinh súc vật, côn trùng, hoang thú loại riêng
Ngài dựng nên Người theo ảnh tượng Chúa thiêng liêng

Ngợi khen Chúa, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật
Từ bụi đất Chúa Trời nắn con người ra thật
Hà sinh khí vào lỗ mũi người thành hồn sống
Cảm tạ Chúa, đã cho con thành người giống Chúa

Ngợi khen Chúa, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật
Ngài bảo tồn vũ trụ bởi lời Đấng quyền năng
Nhưng Tổ phụ con người đã bất tuân mạng lệnh
Ăn trái cấm giữa vườn bị đuổi sống lênh đênh

Ngợi khen Chúa, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật
Vì loài người vô tín đi con đường sai trật
Nhưng tình yêu Thiên Chúa ban Con một Ngôi hai
Bỏ Thiên đài, hạ sinh trong máng cỏ Nhi hài

Ngợi khen Chúa, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật
Ba mươi ba năm trần gian nằm gai nếm mật
Phút cuối cùng thập tự giá đền trả tội khiên
Cảm tạ Chúa, tình yêu Ngài cao cả vô biên

Ngợi khen Chúa, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật
Khiến con Trời sống lại để hủy phá âm phần
Nọc sự chết há còn đâu nữa hỡi Sa-tan?
Cảm tạ Chúa, Ngài phục sanh vinh hiển khải hoàn

Ngơi khen Chúa, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật
Ngài về trời ngồi bên hữu Thiên phụ cầu thay
Ban Thánh Linh ngày ngày đồng hành cùng môn đệ
Cảm tạ Chúa tình yêu Ngài đời đời cả thể

Ngợi khen Chúa, Đấng dựng nên muôn loài vạn vật
Ban quyền năng kẻ ra đi rao giảng Tin Lành
Cảm tạ Chúa, ơn lành Ngài vĩnh hằng muôn thuở
Tôn vinh Ngài thành bài thơ cung kính ngợi khen

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like