Home Văn Nghệ Về Đây

Về Đây

by Ban Biên Tập
30 đọc

Về đây em hãy về đây!
Đã xa…xa lắm tháng ngày đi hoang
Tưởng đời là giấc mộng vàng
Ngờ đâu em đã lang thang vô hồn

Về đây em hãy về đây!
Tình thương của Chúa dựng xây cuộc đời
Quên đi giấc mộng trùng khơi
Nương trên vầng đá tuyệt vời Giê-xu

Về đây em hãy về đây!
Ngoài kia sóng gió phủ vây ba đào
Quỷ ma cám dỗ xôn xao…
Về đây em hãy gửi trao cho Ngài

Về đây em hãy về đây!
Chúa đang chờ đợi tháng ngày vì ai?
Yêu thương chỉ có trong Ngài
Em về với Chúa ngơ tai sao đành?

Về đây em hãy về đây!
Lanh quanh đâu nữa tháng ngày hư vô
Em ơi! Can đảm lên nào!
Tình thương Chúa gọi lẽ nào em đi…?

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like