Home Văn Nghệ Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

Chúa Dẫn Đưa Đời Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giê-xu dẫn đưa đời tôi
Lòng buồn lo rối trong tôi là gì?
Hôm nay có Chúa dắt dìu
Hồ nghi lòng Chúa còn gì tôi chăng?
Càng đi càng đức tin tăng
An bình hạnh phúc vĩnh hằng tiêu dao
Lòng tin muôn sự ba đào
Quyết không ngoài ý Linh giao ban tuyền
Lòng tin muôn sự đảo điên
Không ngoài Linh ý ban tuyền Chúa tôi.

Giê-xu dẫn đưa đời tôi
Dẫu đường đen tối lối đi gập ghềnh
Điển ân giữa chốn thử rèn
Ma-na nuôi sống Chúa hằng ban cho
Mết mê nghiêng ngã tuy lo
Lòng khao khát Chúa đủ no nước Trời
Suối thiêng tuôn chảy nào ngơi
Cho lòng vui vẻ thảnh thơi vô cùng
Đá thiêng suối nước trùng trùng
Tuôn dòng vui vẻ chảy cùng đời tôi.

Giê-xu dẫn đưa đời tôi
Từ bi vô đối Chúa tôi muôn đời
Đinh ninh tôi được nghỉ ngơi
Trong miền Thiên Quốc thảnh thơi vô ngàn
Hồn tôi ly thoát lầm than
Vụt bay vào nước sáng choang tuyệt trần
Điệp khúc tôi hát ngân vang
Chúa tôi dẫn dắt sáng quang đường đường
Điệp khúc tôi hát vô lường
Chúa tôi dẫn dắt an khương huy hoàng.

Phỏng theo thánh ca 272
Dịch lời của Franny Crosby (1820-1915) – Robert Lowry (1826-1899) 

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like