Home Văn Nghệ Sức Mới

Sức Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhưng trên hết ta đi tìm nước Chúa

Ai công bình ngoài Thiên Chúa Chí cao

Trông mong chi, để tuổi trẻ phí hoài!

Đợi định mệnh làm mệt nhoài ước vọng

Đức Chúa Trời là cội nguồn sự sống

Giê xu Christ là Đấng Thống khổ nhân

Va vinh hiển vô ngần thuộc về Chúa

Thì thuận tiện, hiện nay Ngài kêu gọi…

Chắc đức tin, Chúa đòi hỏi hàng đầu

Được cứu rỗi không đâu ngoài Thiên Chúa!

Sức con người tội lỗi làm băng hoại

Mới trong Ngài, duy có Chúa Giê-xu

Cất cánh bay, vượt thung lũng mây mù

Cánh tin cậy – vâng lời nâng viễn du

Bay lên tận tầng mây trời trú ngụ

Cao chót vót trên núi cao quyến rũ

Như anh hùng làm chủ Olimpia

Chim không mỏi vì có Giê-hô-va

Ưng tuyệt diệu trong nhà Cha sung mãn

Chạy tốt lành không mệt mỏi đường xa

 đến đích, không đánh gió bá vơ…

Không nhìn tả, hữu hững hờ đức tin

Mệt có Chúa thêm ơn mà tiếp bước…

Nhọc nhằn rồi ta hưởng phước thảnh thơi

Đi đây đó, rao truyền ơn cứu rỗi

 trong lòng thấy hạnh phúc nhân đôi

Không oán than, không lo lắng bồi hồi!

Mòn sỏi đá…băng đồi rao danh Chúa

Mỏi đôi chân…theo tiếng gọi tình yêu…

Yêu nhiều làm việc Chúa nhiều…
Chúa thêm sức mới bấy nhiêu thỏa lòng
Bay cao…cao mãi…thong dong…
Chạy hoài…đi mãi…lo xong việc Ngài

Bài thơ con viết dông dài…
Vì con yêu Chúa…chắc Ngài hiểu con!
Dẫu cho sông cạn đá mòn…
Tình con yêu Chúa…sắt son không dời!

Ngày mai chung kết cõi đời
Về miền Thiên Quốc đời đời nghỉ an
Hôm nay dưới thế ngày vàng…
Chúa thêm sức mới báo loan Tin Lành.

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like