Home Văn Nghệ Người Sa-ma-ri

Người Sa-ma-ri

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúa chữa lành – mười người phung

Một người quay lại vô cùng ngợi khen *1

Sấp mình xuống đất cho bằng

Cảm tạ Thượng Đế nên chăng ơn Ngài

Người là dân tạp chẳng sai…

Sa- ma-ri…biết ơn Ngài đó sao?

Chín người Do – Thái tự hào…

Tuyển dân Chúa chọn “lẽ nào vong ơn”

Cứu người bị nạn trong cơn *2

Vệ đường bị cướp…nào hơn “tình người”

Sa- ma-ri – Chúa biết ngươi!

Đức tin ngươi – đã cứu ngươi hoàn toàn.

*-1Lu-ca 17:11-19     *2-Lu-ca10:30-37

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like