Home Văn Nghệ Vinh Quang Chúa Năng Quyền

Vinh Quang Chúa Năng Quyền

by Ban Biên Tập
30 đọc


Một sáng tinh mơ sương đọng hạt

Trên cành cây kẽ lá đường đi

Các bà dậy sớm thầm thì..

Mang theo hương liệu tẩm thi xác Thầy

 

Đất rúng động mồ xây mở toạc

Tảng đá văng..hoảng loạn lính canh

Sứ thần loan báo Tin Lành

Chúa ngươi sống lại rành rành hiển oai

 

Đừng sợ chi mau về hội thoại

Chúa sống rồi xin chớ hoài nghi

Các ngươi không nhớ Thánh thi?

Mau về loan báo..làm gì ở đây?

 

Galilê ngươi sẽ gặp Thầy

Rời phần mộ về ngay kẽo trễ..

Âu lo mừng rỡ bộn bề..

Nửa vui nửa sợ..chưa hề phôi phai.

 

Nghìn năm Thánh sử tựa dương mai

Đại mạng lịnh không ai xao lãng..

“..Thẩm quyền dưới đất Thiên đàng

Giao trong tay Chúa từ ngàn năm qua.*

 

Diệt tử thần hủy hoại tà ma..*

Cứu nhân loại vượt qua cõi chết

Quỷ vương thất bại buồn tênh..

Giê Xu sống lại ngự trên Thiên đình

 

Ban quyền năng ân sủng Thánh Linh

Ban hạnh phúc yên bình nhân thế

Lời yêu Thiên Chúa tràn trề

Mở lòng tiếp nhận lối về tình thương.

 

Đây nước Trời lòng người Chúa ngự

Sa mạc thành như vườn năng tưới

Bốn mùa cây trái xanh tươi

Phục Sinh hoa đẹp, tiếng cười thân thương.

 

Còn ai đó, sầu vương gánh nặng?

Nợ trần gian trả đặng bao giờ?

Mau mau kíp đến tôn thờ

Giê Xu Chúa sống Ngài chờ bạn ơi!

 *Mathiơ 28: 18-20

 *1Côrinhttô 15: 55-56

Hồ GaliLê – Mùa Phục Sinh 2013

Bình Luận:

You may also like