Home Văn Nghệ Dừng Chân

Dừng Chân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Việc làm xác thịt rõ ràng lắm.

“Gian dâm, ô uế, sống luông tuồng.

Bè đảng, say sưa, mê ăn uống.

Tranh đấu, ganh gỗ, thêm oán thù.

Buồn giận, ghét, bất bình, cải lẫy.

Hễ ai phạm những điều thể ấy.

Không được hưởng nước Ðức Chúa Trời”.

Này bạn hỡi, hãy dừng chân lại.

Tuổi thanh xuân, sớm nở tối tàn.

Ðừng lãng phí thời giờ đang có.

Tìm Chúa Trời, Ðấng nắm tương lai.

Hãy cầu xin, hết lòng trông cậy.

Hướng đời mình, nhờ Chúa dắt chăn.

Này bạn hỡi, học hành chăm chỉ.

Thương mẹ, cha, thương mái gia đình.

Ðừng phụ lòng công ơn dưỡng dục.

Ðừng tìm kiếm hạnh phúc nơi xa?

Vì chân bạn là nơi hạnh phúc.

Với bàn tay xây dựng bản thân.

Bàn tay kia dành cho người khác.

Bệnh tật, đói nghèo, khổ hơn mình.

Hãy chia xẽ những gì có thể?

Sống đẹp lòng thân phụ, Chúa Trời.

Hãy khát khao những điều trong sạch.

“Bình an, vui mừng, lẫn yêu thương.

Hiền lành, mềm mại, sống nhơn từ.

Tiết độ càng hơn, trung tín luôn”.

Này bạn hỡi, dừng chân, quay lại.

Hãy ăn năn, tìm đến bên Cha.

Nhờ sức thiêng, tâm linh tái tạo.

Mọi ô nhơ, tội lỗi được tha.

Hy vọng, bình an, lòng vui thỏa.

Sống cuộc đời ý nghĩa hơn xưa.

Bạn có biết GiêSu vẫn đợi?

Vì thương bạn, muốn cứu linh hồn.

 

Trích Kinh Thánh, Ga-La-Ti 5:19-22

 

Ð.T

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like