Thông Báo: Huấn Luyện Kỹ Thuật Âm Thanh Tại Vũng Tàu

567

 

– Mục tiêu: đem đến cho những nhân sự chỉnh âm thanh những kiến thức kỹ thuật cơ bản để sử dụng những thiết bị âm thanh trong Hội Thánh một cách hiệu quả hơn.

– Thời gian học: thứ 6 và thứ 7 ngày 03-04 tháng 8 năm 2012.

– Địa điểm: nhà thờ Vũng Tàu


Thông tin chi tiết xin liên hệ:

–       Đại diện phía Hội Thánh: 0908.023.464 (Anh Tâm)

–       Đại diện Công ty Du Dương: 0909.434.813 (Anh Hải) – 0908.396.373 (Anh Long)

Bình Luận: