Home Văn Nghệ Nhớ Lại Ngày Xưa

Nhớ Lại Ngày Xưa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Nhớ lại ngày xưa, ở bên cha
Đức tin nơi Chúa thật đậm đà
Cuộc sống dù còn bao gian khó
Vẫn quyết yêu Ngài thật thiết tha.

Nhớ lại ngày xưa, nhớ một thời
Cha luôn trung tín đi khắp nơi
Dù mưa hay nắng không mệt mỏi
Rao giảng đạo Trời chẳng hề ngơi.

Nhớ lại ngày xưa, cha dạy khuyên
Tin cậy nơi Chúa, sống ngoan hiền
Yêu thương, binh vực người cô thế
Ngay thẳng, thật thà hưởng phước thiêng.

Nhớ lại ngày xưa, chẳng bao giờ
Chúa nhật, ngày thánh, cha thờ ơ
Tín trung nhóm lại thờ phượng Chúa
Cuộc đời vui vẻ, chẳng lắng lo.

Nhớ lại ngày xưa, cha của tôi
Một lòng tôn thờ Chúa Ba Ngôi
Người luôn trung tín vì “tin trúng”
Nêu gương theo Chúa mãi không thôi.

Bình Tú Ngọc
Bình Luận:

You may also like