Home Văn Nghệ Thơ Thương Khó Và Phục Sinh 2012

Thơ Thương Khó Và Phục Sinh 2012

by Ban Biên Tập
30 đọc

             

                     Chúa đã chết thật rồi ai cũng rõ

                             Người ta đem xác của Chúa đi chôn

                             Nơi thạch mộ vào một buổi hoàng hôn

                             Một vầng đá niêm cửa mồ cẩn thận.

                        Quân La-Mã sợ môn đồ gian lận

                             Lấy xác Chúa đi, bảo Chúa sống rồi

                               Họ sai lính canh mộ Chúa không thôi

                     Đố ai lấy xác Ngài ra khỏi mộ.

                             Sáng Chúa nhật của đầu tuần hiển lộ

                          Các môn đồ buồn bả đến mộ thăm

                           Họ dòm vào nơi  xác Chúa đã nằm

                            Chỉ thấy vải, Chúa biến đi đâu mất.

                           Họ thất kinh, không tin là sự thật

                             Rồi hỏi rằng xác của Chúa tôi đâu?

                              Bao câu hỏi cứ xoay mãi trong đầu?

                        Ai lấy cắp xác Ngài đi đâu nhỉ?

                            

                             Thiên sứ bảo đây tin mừng hoan hỉ

                             Chúa Giê-su đã sống lại huy hoàng

                             Thạch mộ kia vầng đá đã mở toang

                                     Chúa sự sống không nằm trong mộ nữa.

                               Chúa phán bảo các con đừng lần lữa

                                Hãy vui lên mừng Cứu Chúa phục sinh

                          Hãy vui lên và sống trong an bình

                              Mau loan báo tin mừng Giê-su sống.

                      

                                   GIÊ-SU-ĐẤNG SỐNG

                                   Giê-su, Con Đức Chúa Trời

                                    Sinh nơi trần thế làm người cứu ta

                                           Thương người, Chúa chẳng nề hà

                                      Hy sinh, chịu chết rất là đau thương.

                                    Ba ngày trong mộ thê lương

                                           Để rồi sau đó muôn phương vui mừng

                                 Giê-su sống lại tưng bừng

                                     Chân lý có một, chưa từng có hai.

                                 Giê-su-Đấng sống lâu dài

                                           Sống luôn, sống mãi, sống hoài, bạn ơi

                                Giê-su-Đấng sống đời đời

                                   Giê-su là Đức Chúa Trời đó thôi.

                                    Hôm nay, mời bạn cùng tôi

                                           Mở lòng đón Chúa lên ngôi trong mình

                                  Giê-su – Đấng đã phục sinh

                                      Ma quỷ, sự chết khiếp kinh vì Ngài.

                           Bạn ơi, dù bạn là ai

                                     Tin Giê-su sống không sai bao giờ

                                 Bạn ơi, đừng có thờ ơ

                                       Tin Giê-su sống, tôn thờ Ngài ngay.

                                             Cuộc đời phước hạnh ngàn sau

                                        Bình an, vui thỏa hôm nay-đời đời.

                                                                       – Kỷ niệm Chúa chịu Thương khó và Phục sinh 2012 –

                                                                          Bình Tú Ngọc


Bình Luận:

You may also like