Truyền Giảng Tại Hội Thánh Diên Khánh – Khánh Hòa

380


Qua các bài Thánh ca – Biệt Thánh Ca – hoạt cảnh – múa ……thể hiện sự tôn vinh tình yêu của Chúa dành cho mọi người, đã sưởi ấm bao tâm hồn đang lạnh giá. Cho dù thời tiết bên ngoài mưa dai dẳng từ chiều, Cảm tạ Chúa, rất nhiều thân hữu được mời cùng con cái Chúa đã vượt chặng đường trên 25 cây số đến tham dự chương trình.

Diễn giả MSQN Võ Văn Tự Cường đã rao giảng tình yêu của Chúa, về sự Giáng sinh của Cứu Chúa Giê-Xu. Ngài đã đến thế gian, đem đến sự sống, sự hy vọng, sự tha tội và sự bình an cho muôn người. Khắp nơi trên hành tinh nầy không phân biệt: màu da, ngôn ngữ, phong tục tập quán, tôn giáo… đang vui mừng, kỷ niệm Chúa Giê-xu vào đời.     

Diễn giả cũng kêu gọi, cảnh tỉnh nhắc nhở chúng ta hôm nay đã có bao giờ tìm và gặp Ngài chưa ? Đã hơn 2000 năm Chúa Giê xu đã vào đời, sự cứu rỗi của Ngài đã đến với chúng ta. Ai đang ở trong tội lỗi, đang ở trong sự tuyệt vọng, đang ở trong sự xa cách Đức Chúa Trời xin hãy có một quyết định quan trọng cho cuộc đời mình, hãy tiến lên tin nhận Chúa Giê-Xu để tội được tha, linh hồn được cứu.

Tạ ơn Chúa đã có 7 thân hữu đáp ứng lời kêu gọi, bằng lòng tin nhận Chúa. Trước đó trong giờ Thờ phượng sáng Chúa nhật cũng có 3 thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa.

Xin quí tôi con chúa thêm lời cầu nguyện để những linh hồn nầy họ đến với Chúa không phải chỉ tin bằng trí óc mà thôi, nhưng họ đến với Chúa bằng cả tâm hồn và ý chí.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

IMG_0945_448x336

IMG_0954_448x336

IMG_0959_448x336

IMG_0970_448x336

IMG_0972_448x336

IMG_0976_448x336

IMG_0985_448x336

IMG_0987_448x336

Thanh Dinh

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: