Quà Tặng Của Chúa

515

                                   Thượng Đế hỡi, Ngài là Cha chí thánh

                                   Đầy tình yêu, đầy ân sủng tuyệt vời

                                    Thấy con người đầy tội lỗi chơi vơi

                                    Ngài quyết định hy sinh Con độc nhất.

                                    Thượng Đế hỡi, Ngài là Cha chân thật

                                    Cha Đời đời, Đấng Mưu luận vô song

                                    Thấy loài người sống bại hoại, hư vong

                                    Ngài ban tặng Giê-su làm của lễ.

                                    Thượng Đế hỡi, Ngài yêu con trời bể

                                    Con xấu xa, con tội lỗi, gớm ghê

                                    Con xấu xa, con tội lỗi trăm bề

                                    Ngài không bỏ, ban Ngôi Hai chuộc tội.

                                    Thượng Đế hỡi, Ngài ban quà cứu rỗi

                                    Cho con người thật quý giá quá thôi

                                    Giê-su Christ đã sinh hạ vào đời

                                    Món quà đó không bao giờ thay đổi.

                                    Cảm tạ Chúa, ơn Ngài là vô đối

                                    Lòng con đây xin kính cẩn nghiêng mình

                                    Lòng con đây xin hạ xuống tiếp nghinh

                                    Giê-su Christ, món quà từ Thiên thượng.

                                    Nầy bạn hỡi, món quà từ Thiên thượng

                                    Hai ngàn năm đã gởi đến cho ta

                                    Hai ngàn năm đã gởi đến mọi nhà

                                    Bạn đã nhận được quà chưa bạn nhỉ?

                                                                        – Bình Tú Ngọc

Bình Luận: