Home Tin Vắn Thông Báo: Chương Trình Kỷ Niệm Chúa Giáng Sinh 2011 Của Hội Thánh Mennonite Việt Nam – TP Vĩnh Long