Home Văn Nghệ Tạ Ơn

Tạ Ơn

by Thanh Hữu
30 đọc

“Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5: 18)

Ơn là báu vật Trời ban,
Ơn là của quí nhân gian trong đời.  
Ơn lành khởi đến từ Trời,
Ơn đã lan tỏa mọi người trần gian.

Ơn Chúa to lớn vạn ngàn,
Ơn ban sông biển, không gian thiên hà.
Ơn tạo cây trái bông hoa,
Chim muông, cá nước gần xa dẫy đầy …

Tạ ơn cần có lắm thay,
Ơn Chúa tha thứ nợ vay lỗi lầm.
Ơn Ngài xóa tội hồn thân,
Ơn ban Cứu rỗi, hưởng phần vĩnh sinh. (1)

Tạ ơn cha mẹ sinh thành,
Ơn thầy cô dạy tập tành lớn khôn.
Biết ơn phối ngẫu vợ chồng,
Dìu nhau cuộc sống thờ tôn Chúa Trời.

Tạ ơn không chỉ thuận thời,
Tạ ơn Chúa lúc cuộc đời khó khăn.
Khi bao thử thách bủa giăng,
Sa-tan sàng sảy bóng đen bao trùm.

Tạ ơn khi đạt hanh thông,
Hay khi thất bại gai chông đau buồn. (2)
Tạ ơn khi khoẻ mạnh luôn,
Hay khi đau ốm mắt tuôn lệ nhòa.

Tạ ơn quá khứ đã qua,
Chúa có mục đích cho ta trong đời.
Tạ ơn Linh Thánh tuyệt vời,
Hướng dẫn ta sống qua lời Thánh Kinh.

Tạ ơn Danh Chúa hiển vinh,
Dâng lời Chúc tạ một mình Chúa thôi.
Tình yêu ân điển tuyệt vời,
Quyền năng, vinh hiển rạng ngời thiên thu.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_____________________

  1. Cô-lô-se 1:12 
  2. Ha-ba-cúc 3:17-18.
Bình Luận:

You may also like