Home Văn Nghệ Dấu Hiệu Cuối Cùng Chúa Tái Lâm

Dấu Hiệu Cuối Cùng Chúa Tái Lâm

by Thanh Hữu
30 đọc

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Ma-thi-ơ 24:14)

Như môn đệ Chúa Giê-xu thuở trước,
Muốn hỏi Ngài, dấu hiệu Chúa hồi lai.
Chúa cho biết, chiến tranh lớn kéo dài?
Nhiều giặc giả, nhiều hận thù chết chóc?

Bao khổ nạn do thiên tai, động đất?
Nhưng chỉ là, những tai họa đầu tiên. (1)
Tiên tri giả nổi lên ở nhiều miền, (2)
Để dụ dỗ tín nhân vào cạm bẫy.

Nhiều tội ác sẽ tràn lan đầy dẫy,
Khiến lòng người tin kính nguội dần hơn. (3)
Bởi nhân từ, thương xót Chúa ban ơn,
“Tin Lành sẽ được giảng rao khắp đất”.

Đây dấu hiệu, ngày tái lâm gần nhất,
Ngày cuối cùng, tận thế sát kề bên. (4)
Thời đại nay công nghệ mới nổi lên,
“Internet” tiếp giao toàn thế giới.

Qua “Wi-fi”, Phúc âm rao giảng tới,
Khắp địa cầu, mọi lãnh thổ trần gian.
Mọi dân tộc, nghe Cứu rỗi Chúa ban,
Có cơ hội nhận tình yêu sự sống.

Kinh thánh đã được truyền rao sâu rộng,
Trên ba ngàn ngôn ngữ khắp năm châu.
Chúa Thánh Linh tác động trong nhiệm mầu,
Bằng phép lạ, bằng quyền năng cứu rỗi.

Tiên tri về ngày Tái Lâm mong đợi
Đã hoàn thành, ứng nghiệm ở thời nay.
Hãy tín trung, tin cậy Chúa mỗi ngày,
Sống đắc thắng trên linh quyền tăm tối.

Cứu Chúa hỡi, lòng con đang trông đợi,
Ngày tương phùng đoàn tụ ở trên không. (5)
Cùng thánh nhân, chúc tụng Chúa hết lòng,
Trong vinh hiển, trời vinh quang rạng rỡ.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_______________________

  1. Ma-thi-ơ 24: 6-8
  2. Ma-thi-ơ 24: 11
  3. Ma-thi-ơ 24: 12
  4. Ma-thi-ơ 24: 14
  5. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17
Bình Luận:

You may also like