Leaderboard Ad

Mục Vụ Trung Tâm Sinh Viên

0

MỤC VỤ TRUNG TÂM SINH VIÊN


I. Mục đích

–       Làm vinh hiển Đức Chúa Trời, qua việc bày tỏ Tình yêu và Phúc âm của Ngài, chia sẻ giúp đỡ  những sinh viên khó khăn có nơi ở ổn định để hoàn tất việc học, giúp cho sinh viên biết Chúa và gây dựng đời sống các em trở thành chứng nhân có ảnh hưởng trong xã hội.

–       Giúp cho các sinh viên sống trong môi trường tập thể, biết quan tâm, yêu thương nhau, xây dựng đời sống đức tin, rèn luyện kỹ năng sống và làm việc của sinh viên.

–       Kết hợp với gia đình, nhà trường và hội thánh giúp đỡ các em trong việc học tập.

–       Hỗ trợ chỗ ở cho những sinh viên tốt nghiệp ra trường, mới bắt đầu đi làm.

II. Đối tượng

–       Là những sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

–       Những sinh viên trong và ngoài Hội thánh có kết quả học tập xuất sắc trong hoàn cảnh khó khăn.

–       Những người sinh viên tốt nghiêp mới ra trường, đang trong giai đoạn tìm kiếm việc làm hoặc đang học thêm để trang bị nghề nghiệp, kỹ năng.

 

III. Quyền lợi

–       Có chỗ ở ổn định và được hỗ trợ một phần chi phí về chỗ ở.

–       Được sử dụng thư viện của trung tâm (về nhiều thể loại: sách bồi linh, kinh tế, tài chính…)

–       Được tham gia các chương trình huấn luyện theo chuyên đề (Kinh thánh, các kỹ năng sống, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, kinh doanh, lãnh đạo…)

–       Được hỗ trợ chỗ ở sau tốt nghiệp, cho đến khi có công việc ổn định.

–       Được các anh chị đi trước hướng dẫn, chăm sóc đời sống thuộc linh.

IV. Nghĩa vụ & trách nhiệm

–       Tuân thủ những quy định của trung tâm sinh viên.

–       Khi có ý định chuyển đi thì phải báo trước với anh chị quản lý trung tâm ít nhất 2 tháng.

–       Gửi kết quả học tập từng kỳ cho anh chị quản lý trung tâm.

–       Tham gia nhóm họp và góp phần tích cực với một Hội thánh nhất định.

–       Phải đóng một khoản tiền cọc, số tiền này sẽ được hoàn trả lại sau khi sinh viên không còn ở trung tâm. Đóng phí trọ hàng tháng đúng thời hạn.

Liên hệ TRUNG TÂM SINH VIÊN: 

– Email: trungtamsinhvien@gmail.com

– Đặc trách trung tâm: Nguyễn Thế Vỹ : 0905950518 

– Phụ trách tài chính: Bảo Tiên: 0909435191 

– Trưởng ban : Vĩnh Trinh 0905449768 

Nếu liên hệ điện thoại xin vui lòng thực hiện sau 18 giờ hằng ngày. 

Bình Luận:

About Author