Home Văn Nghệ Phước Hạnh Hay Rủa Sả

Phước Hạnh Hay Rủa Sả

by Thanh Hữu
30 đọc

“Đáng nguyền rủa cho kẻ nhờ cậy loài người, Lấy loài xác thịt làm cánh tay, Lòng dạ lìa khỏi Đức Giê-hô-va… Phước cho người nhờ cậy Đức Giê-hô-va, lấy Đức Giê-hô-va làm nơi nương tựa mình. Người ấy như cây trồng bên bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi mà lá vẫn xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. (Giê-rê-mi 17:5-8)

Anh đang sống, thời cuối cùng thế giới,
Bao thiên tai, bao dịch lệ lan tràn.
Bao hận thù, bao tranh chiến nát tan,
Giành lãnh địa, giành không gian, biển đảo.

Anh sống giữa, xã hội đầy gian xảo,
Đầy tự cao, vào sức lực con người. [1]
Chỉ trông vào, công nghệ mới lên ngôi,
Rồi thần tượng những phát minh trí tuệ.

Nhìn thế giới, bao đổi thay dâu bể,
Lòng tràn đầy, nỗi sầu não hoang sơ.
Chung quanh ta, đầy lừa dối nghi ngờ,
Trong vô vọng, giữa đồng hoang sa mạc.

Cảm ơn Chúa, trong khi ta lầm lạc,
Tình yêu Ngài đã cảm hóa hồn thân.
Đem con ra khỏi vô tín dương trần,
Tha thứ tội, ban niềm tin cứu rỗi .

Mỗi bước đi, đường trần, Linh dẫn lối,
Như cây trồng, bờ suối nước linh ân.
Nhận trái thơm, ân tứ phước thiên tầng,
Ta mãn nguyện dòng linh năng tắm gội.

Khi hạn hán, có suối thiên bơi lội,
Khi bão bùng, có hóc đá bao che.
Giữa sóng cồn, lời Chúa phán tai nghe:
“Hãy yên lòng, có ta đây đừng sợ”. [2]

Ta tin cậy vào quyền năng muôn thuở, [3]
Vào nhân từ, thương xót chẳng tàn phai.
Vào hứa ngôn Cứu Chúa chẳng phôi pha,
Ta tin quyết vào tương lai vinh hiển. [4]

Xin ca ngợi, sự công minh thánh thiện, [5]
Xin hát mừng, ân sủng vượt càn khôn. [6]
Xin tôn vinh, quyền năng Chúa trường tồn,
Xin chúc tụng, Đấng chí tôn hoàn vũ.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1]  Châm-ngôn 16:5
[2] Ma-thi-ơ 14:27
[3] Ha-ba-cúc 2:4
[4] Ma-thi-ơ 25:31, Rô-ma 8:18
[5] Thi-thiên 99:9
[6] Ê-phê-sô 1:6, Rô-ma 3:24 

Bình Luận:

You may also like