Home Văn Nghệ Con Đường Sự Sống

Con Đường Sự Sống

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Cảm tạ Chúa Đấng chơn thần Thượng Đế

Tình yêu Ngài thật rộng lớn biết bao

Kể từ khi nhân loại đã đi vào

Đường sự chết do Sa tan dẫn lối

Cả nhân thế bị chìm trong biển tội

Và để rồi phải hư mất hồn linh

Vào đời đời trong cõi chết điêu linh

Vì trên đất mọi người đều phạm tội

Nhưng Thiên Chúa có chương trình cứu rỗi

Để loài người khỏi sự chết đau thương

Chúa Giê Xu Ngài đành bỏ thiên đường

Ngài chấp nhận cảnh trần gian nghiệt ngã

Tại máng cỏ nơi chuồng chiên hèn hạ

Ngài sinh ra không nệm ấm chăn êm

Chung quanh Ngài sương lạnh với màn đêm

Ai biết được chính con Trời giáng thế

Ngài chính là hiện thân của Thượng Đế

Ngài giáng trần để bày tỏ tình thương

Cứu tội nhân đang lạc lối lầm đường

Chúa đem họ trở về cùng Thượng Đế

Ngoài Chúa ra loài người vẫn không thể

Có con đường và chân lý thứ hai

Ngoài Chúa ra vẫn không có một ai

Là Chân Lý và Con Đường Sự Sống

Cảm tạ Chúa tình yêu Ngài cao rộng

Chúa hy sinh vì tội lỗi thế nhân

Trên thập hình Ngài thậm chí hiến thân

Huyết tuôn đổ để tẩy thanh tội ác

Nơi trần thế không có Danh nào khác

Để ban cho sự cứu rỗi đời đời

Chỉ Giê Xu con một Đức Chúa Trời

Là Chân Lý và Con Đường Sự Sống

Thithien Ph

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like