Home Dưỡng Linh Nan Đề Sẽ Giúp Bạn Chuẩn Bị Cho Cõi Đời Đời

Nan Đề Sẽ Giúp Bạn Chuẩn Bị Cho Cõi Đời Đời

by Rick Warren
30 đọc

“Vậy, anh em thật sự vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin chân thành của anh em qúy hơn vàng hay hư nát. Vì vậy khi đức tin anh em vẫn mạnh mẽ dầu đã bị thử thách và tinh luyện trong lửa, sẽ sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra cho toàn thế giới (1 Phi-e-rơ 1:6-7 NLT).

Chúng ta cần một điều quan trọng khác hơn là chỉ tư duy tích cực để tồn tại trong thế giới này. Chúng ta cần hy vọng.

Thư 1 Phi-e-rơ đoạn 1 nêu ra năm lý do khiến chúng ta có hy vọng trong Đấng Christ. Đây là bốn điều đầu tiên:

  • Chúa đã chọn chúng ta trước khi chúng ta chọn Ngài.
  • Chúa luôn đối xử với chúng ta bằng ân điển và lòng thương xót.
  • Chúa đã bảo đảm tương lai của chúng ta.
  • Quyền năng của Chúa sẽ che chở chúng ta.

Cuối cùng, chúng ta có hy vọng bởi vì Chúa đang chuẩn bị chúng ta cho cõi đời đời.

Ngài đang sử dụng mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta – điều tốt, điều xấu và điều tệ hại – để chuẩn bị. Khi bạn hiểu như vậy, cuộc sống mới bắt đầu có ý nghĩa. Bạn không còn nói, “Lạy Chúa, sao điều này xảy ra?” Bởi vì bạn biết: Ngài đang chuẩn bị bạn cho cõi đời đời.

Kinh Thánh chép, “Vậy, anh em thật sự vui mừng về đều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin chân thành của anh em qúy hơn vàng hay hư nát. Vì vậy khi đức tin anh em vẫn mạnh mẽ dầu đã bị thử thách và tinh luyện trong lửa, sẽ sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra cho toàn thể thế giới (1 Phi-e-rơ 1:6-7 NLT).

Những câu này mô tả ba lẽ thật về những vấn đề ngày nay giống với thời của Phi-e-rơ.

  • Nan đề chỉ đến tạm thời. Chúng không kéo dài mãi mãi. Nhưng Đức Chúa Trời đang sử dụng những thử thách đó cho mục đích của Ngài.
  • Nan đề là cần thiết. Chúng là một phần không thể thiếu trong việc chuẩn bị bạn cho thiên đàng.
  • Các nan đề không giống nhau. Bạn sẽ nếm trải những thử thách dưới mọi hình thức, lớn, nhỏ, và mức độ nặng, nhẹ khác nhau.
  • Các nan đề thử thách đức tin của bạn. Giống như khi bạn xây dựng cơ bắp, bạn phải thử luyện chúng. Điều này cũng đúng với đức tin của bạn.
  • Nan đề làm trong sạch động cơ của bạn. Chúa quan tâm nhiều đến nhân cách bạn hơn là sự thoải mái của bạn. Ngài sẽ dùng thử thách để tinh luyện nhân cách của bạn.
  • •Nan đề chuẩn bị cho bạn nhận được phần thưởng. Các thử thách bạn đang trải qua bây giờ không thể so sánh với phần thưởng trên thiên đàng.

Chắc chắn là những rắc rối bạn đang trải qua không vui vẻ gì. Nhưng Kinh Thánh đã nói rõ là chúng tốt cho bạn. Thử thách làm cho đức tin của bạn mạnh mẽ hơn.

Đó là lý do tại sao bạn có hy vọng dù bất cứ điều gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn.

Nguồn: Daily Hope

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like